Main Menu

PostHeaderIcon Raty

Marzysz o zakupie urzdz Fitroll i rozszerzeniu wachlarza usug lecz brak Ci funduszy?

Nic si nie martw- zadzwo do nas

Nasz zesp ekspertw pomoe przeprowadzi procedur ratalnego finansowania zakupw,dostosowujc wysoko raty do Twoich moliwoci finansowych.

Jeeli:

? - jeste zatrudniony na umow o prac ? we zawiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

? - jeste emerytem lub rencist ? potrzebna Ci bdzie decyzja emerytalno - rentowa z ZUS i ostatni odcinek emerytury/renty

? Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz ? na wasny rachunek lub w formie spki ? skadaj:

? kopi aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub kopi aktualnego wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego.

oraz

? zawiadczenie (orygina lub potwierdzon kopi) z Urzdu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, lub

? . zawiadczenie (orygina lub potwierdzon kopi) z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o niezaleganiu ze skadkami,

oraz

? . w zalenoci od przyjtej formy rozliczania podatku z Urzde m Skarbowym:

Ksiga przychodw i rozchodw

Ksigi handlowe

Zryczatowany podatek

Karta podatkowa

1. zawiadczenie z Urzdu Skarbowego o wysokoci dochodw (orygina lub potwierdzona kopia)
lub
2. kopi deklaracji podatkowej za ostatni miesic
(z dat wpywu do Urzdu Skarbowego)
1. owiadczenie o osiganych dochodach i
2. ewidencj przychodw do wgldu ) oraz dodatkowo kopi deklaracji PIT-28 za poprzedni rok (potwierdzon przez US) w przypadku braku moliwoci wyliczenia dochodu za biecy rok na podstawie ewidencji przychodw.
1.owiadczenie o uzyskiwanych dochodach i
2. kopi decyzji o wymiarze karty podatkowej